Schaeffler Automotive Aftermarket Benelux

 
 
 
 
 
 

Gegevensbescherming

Wij danken u voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bij het gebruik van ons onlineaanbod is de beveiliging van uw privacy erg belangrijk. Bij de inzameling en verwerking van persoonsgebonden gegevens leven wij de wettelijke bepalingen na van het land waarin de zetel van de entiteit die uw gegevens verwerkt gevestigd is. In de Bondsrepubliek Duitsland is de Duitse wet op de gegevensbescherming van toepassing.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard de naam van uw internetprovider, het IP-adres, de website van waaruit u naar ons surft, de webpagina’s die u op onze site bezoekt, en de datum en de duur van uw bezoek op. Deze gegevens worden statistisch geanalyseerd. Ze zijn niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Wij gebruiken cookies om de voorkeuren van de bezoekers te identificeren en om onze websites op basis daarvan optimaal vorm te geven. De individuele gebruiker blijft daarbij anoniem. Persoonsgebonden gegevens worden alleen opgeslagen wanneer u ons deze vrijwillig meedeelt bij de aangeboden onlinediensten.

Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens, bestemming en keuzemogelijkheid

Wij gebruiken de technische gegevens voor het beheer van de websites. Uw persoonsgebonden gegevens worden in zoverre nodig gebruikt voor het beheer van prospects en klanten, voor informatie over nieuwe producten, voor productenquêtes en voor interne marketingactiviteiten. De deelname aan dergelijke acties gebeurt op vrijwillige basis. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u zich te allen tijde afmelden voor deze diensten. Dat gebeurt binnen de desbetreffende dienst of per e-mail naar het daarvoor vermelde adres. Wij blokkeren uw gegevens dan voor verdere verwerking. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens.

Beveiliging

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens die wij beheren te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke vernietiging, manipulatie, verlies, en toegang door onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aangepast in overeenstemming met de nieuwste technische mogelijkheden.

Onze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten. Onze aanwijzingen over databeveiliging gelden niet voor die websites.

Met al uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, suggesties of bezwaren, of vragen om inlichtingen kunt u zich richten tot de onderneming of tot de groepsverantwoordelijke voor databeveiliging.

Op uw verzoek deelt Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG of de bevoegde onderneming u mee of er persoonsgebonden gegevens van u bij ons zijn opgeslagen, en zo ja, welke. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende vennootschap.

Thomas Biedermann

Verantwoordelijke databeveiliging
Schaeffler AG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Bondsrepubliek Duitsland
Datenschutz@schaeffler.com